Zgodovina muzeja

zgodovina muzeja na kratko

Zgodovina muzeja

"Stájer-ház", ki se nahaja na Hunyadi út 6, je bil zgrajen v 1910-ih na nekdanjem Szent János tér za namestitev tujih delavcev iz sosednjega Kaszagyára. Za stavbo je stala kovačija Anzelma Spernerja, ki je bila v šestdesetih letih porušena. Pred Stájerjevo hišo, na Hunyadi János út, stoji kip soimenjaka ulice, ki ga je izdelal Ferenc Mákos leta 1956 ob 500. obletnici zmage v Nándorfehérváru. Po letu 1945 so bila v stavbi Stájerjeve hiše občinska stanovanja, 29. aprila 1983 pa je bil tu odprt Muzej domoznanstva in narodnosti. Odločitev o ustanovitvi je padla septembra 1982. Károly Gáspár, upokojeni ravnatelj osnovne šole slovenske narodnosti, je svojo zbirko ponudil muzeju, ki naj bi ga ustanovili v mestu že v času njegovega življenja. Je hrbtenica muzejske zbirke. Ustanova je ob stoletnici znanstvenikovega rojstva prevzela ime Ágostona Pávela, rojenega v regiji. Poimenovanje je bilo 8. junija 1986.

tortenetunk 01

Štajerjeva hiša v šestdesetih letih prejšnjega stoletja

 

V letih 1975-1976 je Károly Gáspár - skupaj z ženo - po slovenskih vaseh okoli Szentgotthárda zbral veliko predmetov iz ljudskega čebelarstva, čebelarstva, kuhinjske opreme in orodja. Zbirka je bila predstavljena tudi v kulturnih domovih po slovenskih vaseh in v Szentgotthárdu. Iz zbirke Károlyja Gáspárja, ki je štela skoraj 600 predmetov, je njegova vdova leta 1982 bodočemu muzeju ponudila 461 predmetov. Največ je keramike, ostalo so orodja za obdelavo lanu ter kuhinjska in stanovanjska oprema. Tako je zbirka Gáspár – skupaj s tremi manjšimi zbirkami iz Szentgotthárda in Apatistvánfalva – postala osrednja zbirka Muzeja lokalne zgodovine in narodnosti. Večino predmetov iz zbirke Gáspár si lahko ogledate na razstavah našega muzeja in v razstavnem skladišču.

tortenetunk 02

Del zbirke Gáspár na stalni razstavi »Slovenci iz okolice Szentgotthárda«.
Foto: István Tátrai

 

Leta 2009 so se v muzeju začeli resni dogodki. V igralnici je nastalo razstavno skladišče, leta 2012 pa so muzej razširili z novim delom stavbe: uredili so nov vhod, stopnišče, sanitarije in muzej uredili brez ovir. Hkrati je bil v pritlični razstavni dvorani ustanovljen muzejski pedagoški zbor.
 
V letu 2016 so bili nadstropni razstavni prostori posodobljeni, v sklopu tega je bilo prenovljeno električno omrežje, pleskanje in tlaki.

tortenetunk 03

Danes je to stavba Domoznanske in slovenske narodnostne zbirke Ágoston Pável.
Foto: István Tátrai

 
Od 1. januarja 2013 ustanovo vzdržuje občina mesta Szentgotthárd. Slovenski osnovni muzej zbirke, njegove tri stalne razstave so povezane s slovenskim ljudskim življenjem: Življenjski slog Slovencev v Szentgotthárdu, Gerencsérek, Látványraktár. Njeni dve stalni razstavi sta lokalnozgodovinskega pomena, ki sta rezultat skupnega raziskovalnega dela ustanove z Nacionalnim klubom, prikazuje dogodke bitke pri Szentgotthárdu in spominja na štiri nekdanje tovarne Szentgotthárda.
 
Poleg petih stalnih razstav so bile organizirane tudi občasne razstave v muzeju in na zunanjih lokacijah.
 
Stalne razstave muzeja:
- Življenjski slog Slovencev v okolici Szentgotthárda
- Jaz sem klopotec
- Bitka pri Szentgotthárdu leta 1664
- Szentgotthárdska industrija v XIX-XX. na prelomu stoletja
- Spektakularno skladišče

tortenetunk 04

Stalna razstava kletnega razstavnega skladišča.
Foto: István Tátrai

 
Občasne razstave v muzeju med letoma 2013 in 2019 v kronološkem vrstnem redu:
- Knjižna zbirka cistercijanskega samostana
- Spomini na tovarno svile
- Pred 130 leti se je rodil Ágoston Pável
- János Brenner je umrl pred šestdesetimi leti
- Gábor Vargha je umrl pred 70 leti
- Častni državljani anno

Naši kontaktni podatki:

fecebook k youtube google maps

  

Koledar dogodkov:

Naši zaposleni:

Andrea Károly
muzejski učitelj
Margit Gáspárné Mayer
vodja razstave
Toborné Horváth
vodja zavoda