A Nemzeti Kulturális Alaphoz 2019-ben benyújtott pályázat támogatást nyert. Ennek keretében az ipartörténeti kiállításhoz kapcsolódóan további interaktív elemek, három nyelvű leporelló és múzeumpedagógiai foglalkoztató munkafüzet készült.

A szentgotthárdi csatakiállításhoz 2019-ben készült egy táblás társasjáték. Alapját Henrik Ottendorfnak a szentgotthárdi csatáról készült térképe adja, amelyet Montecuccoli keresztény fővezér parancsára készített a főhadiszállásuk közelében. Jelentőségét az adja, hogy mindmáig ez az egyetlen elsődleges forrás az 1664-es ütközetről. 

Múzeumunk nagy szeretettel vár óvodás csoportokat, általános iskolák és középiskolák osztályait múzeumpedagógiai foglalkozásra és múzeumlátogatásra.