Élet-Képek

Ismerkedés a Rába-vidék népi kultúrájával, az itt élő emberek mindennapi életével. A kiállítás anyagain kívül munkafüzeteink, számítógépes szoftvereink és egyéb játékaink is segítik elmélyíteni a gyerekek ismereteit. Múzeumunk kiválóan alkalmas a többnyelvűségi-kompetenciák fejlesztésére is, hiszen tárlóink kétnyelvűek (magyar és szlovén), valamint a számítógépes játékokon a magyar és a szlovén irodalmi nyelv mellett még a rábavidéki szlovén és a hetési magyar nyelvjárás szavai is elérhetőek. Eszközeink lehetőséget biztosítanak egyéni, páros és csoportmunkákra egyaránt, képkirakó, puzzle és memóriakártya is segíti a látottak feldolgozását minden korosztálynak. A kisebbeket várja a „fekete lyuk” játék.

A Nemzeti Kulturális Alaphoz 2019-ben benyújtott pályázat támogatást nyert. Ennek keretében az ipartörténeti kiállításhoz kapcsolódóan további interaktív elemek, három nyelvű leporelló és múzeumpedagógiai foglalkoztató munkafüzet készült.

A szentgotthárdi csatakiállításhoz 2019-ben készült egy táblás társasjáték. Alapját Henrik Ottendorfnak a szentgotthárdi csatáról készült térképe adja, amelyet Montecuccoli keresztény fővezér parancsára készített a főhadiszállásuk közelében. Jelentőségét az adja, hogy mindmáig ez az egyetlen elsődleges forrás az 1664-es ütközetről. 

Múzeumunk nagy szeretettel vár óvodás csoportokat, általános iskolák és középiskolák osztályait múzeumpedagógiai foglalkozásra és múzeumlátogatásra.